Yaratıcı benliğinize ilgi duymak ve onu beslemek, düşündüğünüzden daha fazla avantaja sahiptir.
Yakın zamanda yapılmış iki araştırma,yaratıcı etkileşimin genel refahı nasıl etkileyebileceğini merak edenler için, yaratıcılığın duygusal sağlığı nasıl etkilediğini açıklığa kavuşturuyor.Çalışmalardan ilki yaratıcı faaliyetlerle olumlu görüş arasındaki ilişkiyi incelerken;ikincisi, yaratıcı çabaların ölümün kaçınılmazlığına ilişkin endişeyi geçici olarak tamponlayabileceği olasılığını araştırıyor.


Yaratıcılık ve Pozitiflik.Fazla mı huysuzsunuz? Pozitif Psikoloji Dergisi’nde (Tamlin, Conner, DeYoung & Paul, 2016) yapılan yeni bir araştırma, günde sadece bir kez yaratıcı bir faaliyette bulunmanın daha olumlu bir zihin durumuna neden olabileceğini gösteriyor. Otago Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, yaratıcılığın kişinin duygusal refahını etkileyip etkilemediğini anlamak için yaratıcılık ve duygusal işlev arasında bir bağ olduğuna dair artan inancı temel alarak bir çalışma yaptı. Bu hipotezi test etmek için 658 genç yetişkinin yanıtlarını değerlendirdiler; Her gün katılımcılar yaratıcı çabalar için ne kadar zaman harcadıklarını ve algıladıkları olumlu ve olumsuz duygusal değişiklikleri belgeledi.
13 gün sonra araştırmacılar katılımcıların yanıtlarını gözden geçirdi ve günlük yaratıcı eğlencelerle uğraşan bireylerde “iyi olma ve yaratıcılık için yukarı doğru spiral” buldu. Özetle, yaratıcı faaliyetler, ertesi gün olumlu etkilenmeyi ölçülebilir bir şekilde artırdı. Araştırmacılar, bireylerin “Bugün benim sosyal ilişkilerim destek verici ve ödüllendirici” gibi çeşitli sorulara yanıtlarını sıralamalarını isteyen “gelişen ölçek” ten katılımcı verileri inceledi.Bu sıralamalar, yaratıcı etkileşim ile korelasyona girerek, yaratıcılığın hem sosyal ilişkilerdeki mutluluğu hem de iş yerinde pozitifliği etkileyebileceği anlamına geliyor.
Bu, araştırmadan pratik uygulamaya nasıl dönüştürülür? Yaratıcı bir etkinlik, günlük tutma, örme, müzik aleti çalma veya bahar için bir bahçe tasarımı gibi basit şeyler olabilir, başka bir deyişle hemen hemen herkesin yapabileceği aktiviteler..Yani kendinizi sadece günde bir kez ve düzenli olarak yapıp eğleneceğiniz bir yolla ifade edin, daha olumlu bir zihin durumundan yararlanın. Bir başka deyişle, yaratıcı olmak “daha iyi hisset” – memize yardımcı olur ve hayatımızın diğer yönlerini de etkiler.

Yaratıcılık ve Ölüm. Bu ikinci çalışma (Perach & Wisman, 2016) ilginç bir soru araştırıyor: Yaratıcı çabalar ölümle ilgili kaygıyı tamponlayabilir mi? Yaratıcılığı artan ömür ile ilişkilendirmeye çalışan diğer çalışmalar devam ederken, Kent Üniversitesindeki psikologlar, 108 öğrenciden oluşan bir grupta yaratıcı başarı düzeylerini ve hırslarını inceliyor ve yaratıcı katkıların kavga sürecinde aracılık etmede ve kişinin ölümden korkmasındaki rolünü açıklığa kavuşturuyor. Katılımcılar yaratıcı etkileşim düzeylerini ve kişisel yaratıcı hırslarına ilişkin algılamalarını ölçmek için iki anket doldurdu. Yaratıcı bir başarı kaydına sahip olan ve yüksek düzeyde yaratıcı hırsa sahip olan kişiler, kendi ölümlerini düşündükten sonra daha az “ölüm ilişkisi” oluşturdu.

Araştırmacılar Perach ve Wiseman, bu çalışmanın sonuçlarına dayanarak, yaratıcı çabalar izleyen ve anlamlı yaratıcı katkı olarak algıladıkları şeyleri üreten kişilerin ölüm karşısında daha fazla iç güvenlik yaşayabileceğini öneriyorlar. Bu imkânın yorumlanmasının bir yolu, iyi bilinen yaratıcı insanların katkılarıyla yapılan çalışmalardan kaynaklanmaktadır; Örneğin araştırmacılara göre, Nobel Ödülü sahibi olan Bob Dylan ve Leonard Cohen gibi sanatçıların üretkenliğinde kalıcı bir mirası bırakma hedefiyle motive oldukları düşünülüyor. Fakat Dylan veya Cohen ile aynı ligde olmayan bizler için, bu çalışmanın sonuçları, evrensel olarak umut verici yeni bir yaratıcı etkileşim imkânı sunabilir. Sosyolog Brene Brown bu evrenselliği yakalar ve “Yapacağımız tek eşsiz katkı ile bu dünya yaratıcılığımızdan doğacak” diyor.

Benim de inanmak istediğim gibi, yaratıcılığımızı ve hayal gücünü basit yollarla bile kullanmak, hayatın onaylanmasıdır.
İyi olun ve hayatınıza biraz yaratıcılık getirin,

Kaynaklar
Cathy Malchiodi, PhD
Perach, R. and Wisman, A. (November, 2016), Can Creativity Beat Death? A Review and Evidence on the Existential Anxiety Buffering Functions of Creative Achievement. The Journal of Creative Behavior. doi: 10.1002/jocb.171.Tamlin S. Conner, Colin G. DeYoung & Paul J. Silvia (November, 2016): Everyday creative activity as a path to flourishing, The Journal of Positive Psychology, DOI: 10.1080/17439760.2016.1257049. To download a copy of this article for a limited time from the publisher: http://dx.doi.org/10.1080/17439760.2016.1257049