Selamlar,

Hadi kaldığımız yerden devam edelim 😉 Şimdi hazırlamış olduğumuz tüm sql scriptlerini oluşturacağımız .bat dosyası ile toplu çalıştırma kısmına geldik. Bir text editor içinde aşağıda hazırlamış olduğum kalıbı kullanabilirsiniz. İşlevini de açıklayalım ;

Resimde sqlcmd fonksiyonlarını görebilirsiniz.

sqlcmd -i : inputfile — Sql ifadelerini içeren dosyayı tanımlar. Bundan sonra sql ifadesi içeren dosyamızın konumunu yazıyoruz.

-W : remove trailing spaces–Bu komutu kolondan sonraki boşlukları kaldırmak için kullanıyorum. -w küçük harf ile yazılırsa çıktının ekran genişliği tanımlanabilir.

-o : outputfile — çıktının yazılacağı dosyayı tanımlar. Burada dikkat ederseniz dosyanın sonunda %date formatını kullandım.

%date:~4,2%  : günü ayarlar.
%date:~7,2%  : ayı ayarlar.
%date:~10,4%  : yılı ayarlar.

-f 65001  : Bunu da .txt çıktımızı UTF-8 formatında alabilmek için ekliyoruz. 

Sonuç olarak aşağıdaki gibi bir yazım kullanabilirsiniz. Her script dosyası için bu komutu text editor içine yazıp dosyayı sqlresult.bat olarak kaydedip sonrasında görev zamanlayıcı ile de belirli periyotlarda çalışmasını sağlayabilirsiniz.

sqlcmd -i C:\Tedarikci\Script1.sql -W -o C:\Tedarikci\Script1result_%date:~4,2%%date:~7,2%%date:~10,4%.txt -f 65001
sqlcmd -i C:\Tedarikci\Script2.sql -W -o C:\Tedarikci\Script2result_%date:~4,2%%date:~7,2%%date:~10,4%.txt -f 65001

Görüşmek üzere,